Tìm hiểu quy định khóa tính năng gửi tin nhắn quảng bá đối với người bán

Blogs

Tìm hiểu quy định khóa tính năng gửi tin nhắn quảng bá đối với người bán

Tìm hiểu quy định khóa tính năng gửi tin nhắn quảng bá đối với người bán

12/22/2023 5:02:45 PM

 

Các tin nhắn quảng bá có nội dung tin nhắn kém chất lượng sẽ bị giới hạn số lượt quảng bá hoắc khoá tính năng. Vậy quy định cụ thể về tính năng gửi tin nhắn quảng bá đối với người bán Shopee là gì? Hãy cùng mình tìm hiểu bài viết dưới đây để nắm rõ. 

 

 

Quy định khóa tính năng gửi tin nhắn quảng bá đối với người bán 
 

  • Người bán có ít nhất 2 tin nhắn có Tỷ lệ chặn vượt quá 5% trong vòng 30 ngày sẽ bị tạm khóa gửi Tin nhắn Quảng bá cho mọi Nhóm Người nhận trong vòng 14 ngày.
     

  • Trong trường hợp bị tạm khóa, hiệu quả hoạt động cấp độ của Shop sẽ được quyết định dựa vào Tỷ lệ mở và Tỷ lệ click của tất cả Tin nhắn Quảng bá bạn đã gửi trong vòng 30 ngày qua.
     

  • Đối với Người bán vượt tỉ lệ chặn 5% lần đầu tiên sẽ nhận được thông báo màu vàng và chưa bị khóa tính năng. Khi đó, Người bán hãy kiểm tra và cải thiện lại nội dung tin nhắn để tránh vượt tỉ lệ chặn 5% lần hai.

  

Thông báo tính năng quảng bá bị khoá sẽ hiển thị ở đâu?
 

 Bạn sẽ nhận được thông báo như ảnh dưới khi tính năng quảng bá tới 3 nhóm: Người theo dõi hoặc Người mua, Người mua tiềm năng và Người mua chưa đánh giá của bạn bị tạm khóa. Sau thời hạn tạm khóa 14 ngày, tỷ lệ chặn của bạn sẽ được điều chỉnh về 0%.

 


Một thông báo tương tự có thể hiển thị trong trang Tin nhắn Quảng bá trên Ứng dụng Shopee.

 

 

Hy vọng với bài viết được chia sẻ ở trên nhà bán sẽ nắm rõ quy định về việc khóa tin nhắn quảng bá trên Shopee. Từ đó tránh vi phạm khiến bị khoá tính năng và quảng bá sản phẩm hiệu quả hơn. 

 

0901.731.871

x