MUA & GIA HẠN

BẢNG GIÁ

Bản quyền áp dụng cho 1 máy tính theo mã phần mềm.

Phần mềm

Dùng thử

1 Thiết bị

1 tháng

1 Thiết bị

6 tháng

1 Thiết bị

1 năm

1 Thiết bị

Vĩnh viễn

1 Thiết bị

SHOPEPLUS

(Hỗ trợ bán hàng)

Dùng thử 7 ngày 200.000đ 800.000đ 1.500.000đ 3.000.000đ

0901.731.871

x