tự-động-đẩy-sản-phẩm

Thiết lập đẩy sản phẩm trên Shopee

ShopeePlus giúp các bạn thiết lập tự động đẩy các sản phẩm của mình lên đầu danh sách các sản phẩm trong cùng chuyên mục sản phẩm trên shopee. Như vậy, sẽ tăng tỉ lệ tiếp cận người dùng với sản phẩm, tăng lượt click và tăng doanh thu cho sản phẩm này.

0901.731.871

x