Quản lý inbox

Quản lý inbox nhiều tài khoản Shopee

Làm sao để có thể quản lý được nhiều tab Chat của nhiều tài khoản Shopee cùng lúc? Nếu chỉ có vài tài khoản thì không sao, nhưng nếu bạn có vài chục tài khoản thì đây sẽ là vấn đề khác.ShopeePlus là giải pháp dành cho bạn. Bạn sẽ không cần cùng lúc mở vài chục trình duyệt để login và quản lý tài khoản Shopee của mình.

0901.731.871

x