Người mua hàng trên shopee

Tự động đánh giá người mua trên Shopee - ShopeePlus

Đánh giá người mua để làm gì? Những khách hàng tốt thì không nói nhưng với những người mua xấu thì bạn có thể để lại đánh giá để người bán khác biết về người mua này.Hơn nữa, nếu bạn có 1 vài đơn hàng thì không sao nhưng nếu bạn có vài chục đơn hàng thì đánh giá thủ công quả sẽ là vấn đề cho bạn.

0901.731.871

x