Lấy sản phẩm về đăng

Đăng sản phẩm: Copy sản phẩm theo từ khóa hoặc link chuyên mục trên Shopee

Tính năng copy sản phẩm theo từ khóa hoặc link chuyên mục trên shopee giúp bạn có thể tìm kiếm các sản phẩm theo từ khóa tìm kiếm hoặc chuyên mục tìm kiếm trên Shopee. Bạn cũng có thể thay đổi thông tin của các sản phẩm đã lấy về được: giá, tên, số lượng kho, thông số dài rộng cao..để tránh trùng lặp thông tin khi đăng.

Hướng dẫn đăng hàng loạt sản phẩm lên Shopee

Tính năng "Đăng sản phẩm" giúp bạn đăng hàng loạt các sản phẩm lên tài khoản Shopee của bạn. Bạn có thể copy sản phẩm từ shop khác về đăng hoặc copy sản phẩm theo từ khóa. link chuyên mục. Khi đã lấy được sản phẩm về, bạn cũng có thể chỉnh sửa các thông tin của sản phẩm, giúp hạn chế tình trạng bị trùng lặp nội dung khi đăng.

0901.731.871

x