Follow hàng loạt

Follow hàng loạt shop trên Shopee

Tính năng này giúp bạn follow hàng loạt các shop trên shopee. Bạn có thể tìm kiếm các UID là chủ của các shop để follow. Những UID này có thể là những UID đã đăng sản phẩm theo từ khóa hoặc link chuyên mục; các UID đã comment, đánh giá sản phẩm hoặc các UID đã comment, đánh giá các sản phẩm trong shop.

0901.731.871

x