Đăng sản phẩm lên shopee

Đăng sản phẩm: Copy sản phẩm theo từ khóa hoặc link chuyên mục trên Shopee

Tính năng copy sản phẩm theo từ khóa hoặc link chuyên mục trên shopee giúp bạn có thể tìm kiếm các sản phẩm theo từ khóa tìm kiếm hoặc chuyên mục tìm kiếm trên Shopee. Bạn cũng có thể thay đổi thông tin của các sản phẩm đã lấy về được: giá, tên, số lượng kho, thông số dài rộng cao..để tránh trùng lặp thông tin khi đăng.

0901.731.871

x