Cửa hàng đối tác trả hàng bảo hành Tiki

Các bước gửi kiện hàng đổi/trả/bảo hành tại cửa hàng đối tác Tiki

Bạn muốn chủ động gửi kiện hàng đổi/trả/bảo hành tại các cửa hàng đối tác của Tiki để tránh tình trang chờ nhà vận chuyển và linh hoạt thời gian cho bạn. Tuy nhiên để gửi kiện hàng đổi/trả/bảo hành tại cửa hàng đối tác Tiki thành công bạn cần thực hiện các bước sau đây.

0901.731.871

x