chính-sách-hàng-đặt-trước-lazada

Chính sách hàng đặt trước khi đăng bán trên gian hàng Lazada

Hàng Đặt Trước (Pre-Order) là những sản phẩm đòi hỏi nhiều thời gian chuẩn bị hơn (khoảng từ 7 đến 15 ngày). Những sản phẩm này cần được xử lý đặc biệt hoặc được đặt làm theo yêu cầu riêng của khách hàng, do đó thường sẽ mất nhiều thời gian hơn để xử lý đơn hàng và bàn giao cho đối tác vận chuyển (hoặc giao cho người mua nếu đơn hàng do người bán tự vận chuyển), tính từ thời điểm đơn hàng được tạo. Tuy nhiên khi đăng bán hàng đặt trước trên gian hàng Lazada, người bán cần lưu ý một số chính sách sau đây.

0901.731.871

x