Xóa tin nhắn hàng loạt trên Shopee

Hướng dẫn sử dụng ShopeePlus

Xóa tin nhắn hàng loạt trên Shopee

Xóa tin nhắn hàng loạt trên Shopee

3/25/2019 4:23:09 PM
XÓA TIN NHẮN HÀNG LOẠT TRÊN SHOPEE
Phần mềm ShopeePlus hỗ trợ các bạn check và xóa hàng loạt các cuộc trò chuyện mà bạn muốn trên Shopee.
ShopeePlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee > Xóa tin nhắn
 

Bước 1: Thiết lập xóa tin nhắn trên Shopee
  • Tick để chỉ check các cuộc trò chuyện trên Shopee của bạn.
  • Chọn số lượng tin nhắn muốn check trong một hộp thư.
Nghĩa là: Nếu bạn để là 3, phần mềm sẽ quét tất cả các cuộc trò chuyện của bạn trên Shopee, check xem những cuộc trò chuyện nào dưới 3 tin nhắn thì phần mềm sẽ tự động xóa nhẽng cuộc trò chuyện này.
  • Limit: Số lượng cuộc trò chuyện mà bạn muốn check.


 
Bước 2: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”
 

 
 

0901.731.871

x