Tự động đánh giá người mua trên Shopee - ShopeePlus

Hướng dẫn sử dụng ShopeePlus

Tự động đánh giá người mua trên Shopee - ShopeePlus

Tự động đánh giá người mua trên Shopee - ShopeePlus

6/18/2019 3:56:48 PM
TỰ ĐỘNG ĐÁNH GIÁ NGƯỜI MUA TRÊN SHOPEE - SHOPEEPLUS

Vì sao nên sử dụng đánh giá người mua trên Shopee?
Với những đơn hàng đã hoàn thành, bạn được phép đánh giá người mua hàng: đánh giá về thái độ mua hàng, việc nhận hàng, thanh toán…
Đánh giá người mua để làm gì? Những khách hàng tốt thì không nói nhưng với những người mua xấu thì bạn có thể để lại đánh giá để người bán khác biết về người mua này.
Tuy nhiên:
  • Nếu bạn có 1 vài đơn hàng thì không sao
  • Nhưng nếu bạn có vài chục đơn hàng thì đánh giá thủ công quả sẽ là vấn đề cho bạn.
Vì vậy, bạn có thể sử dụng Shopeeplus – hỗ trợ bạn quản lý đơn hàng và hỗ trợ bạn thiết lập “tự động đánh giá người mua hàng trên Shopee”.
 
Để thiết lập tự động đánh giá người mua hàng trên Shopee, bạn vào tab “Đơn hàng” để load ra danh sách đơn hàng hiện có trên Shopee.
  • “Hoàn thành”: Click để mở ra danh sách đơn hàng đã giao thành công và tiến hành đánh giá những người mua hàng này.
  • “Đánh giá người mua”: Tick để tự động đánh giá người mua trên Shopee
  • “Nhập đánh giá”: Nhập lời đánh giá cho người mua vào trong ô trống.
Sau khi thiết lập, phần mềm sẽ tự động gửi lời đánh giá này tới người mua hàng của bạn trên Shopee.
Lưu ý: Bạn có 15 ngày để đánh giá Người mua sau khi quá trình mua hàng kết thúc. Kết quả đánh giá chỉ có thể thay đổi 1 lần trong vòng 30 ngày.

 

0901.731.871

x