Thiết lập tương tác like sản phẩm trên Shopee

Hướng dẫn sử dụng ShopeePlus

Thiết lập tương tác like sản phẩm trên Shopee

Thiết lập tương tác like sản phẩm trên Shopee

3/21/2019 9:38:20 AM
THIẾT LẬP TƯƠNG TÁC LIKE SẢN PHẨM TRÊN SHOPEE
Tính năng này giúp bạn thiết lập hoạt động like tương tác với các sản phẩm của các shop trên shopee. Bạn có thể tìm kiếm các uid là chủ của các shop này bằng cách tìm kiếm theo từ khóa, link chuyên mục; theo link sản phẩm hoặc link shop cụ thể.
ShopeePlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee > Tương tác like sản phẩm
 

Bước 1: Tìm UID
Bạn có thể tìm kiếm các UID là chủ của các shop đang bán hàng trên shopee để tương tác like với các sản phẩm của những shop này.
Cách 1: Tìm UID theo từ khóa, link chuyên mục – Tìm các UID đăng sản phẩm theo từ khóa hoặc link chuyên mục.
 • Nhập từ khóa hoặc link chuyên mục mà bạn muốn tìm kiếm UID.
 • Tìm UID”: Click để tìm kiếm các UID
 

 
Cách 2: Tìm UID theo link sản phẩm – Tìm UID đã comment, đánh giá sản phẩm.
 • Nhập link sản phẩm bạn muốn tìm kiếm UID.
 • “Đánh giá – Comment”: Tick chọn loại UID bạn muốn tìm kiếm: UID comment, đánh giá sản phẩm trên.
 • “Tìm UID”: Click để tìm kiếm các UID
 

 
Cách 3: Tìm UID theo link Shop – Tìm UID đã comment, đánh giá các sản phẩm trong shop.
 • Nhập link shop muốn tìm kiếm UID.
 • “Số bài”: Số lượng sản phẩm bạn muốn quét UID trong shop.
 • “Đánh giá – Comment”: Tick chọn loại UID bạn muốn tìm kiếm: UID comment, đánh giá sản phẩm trên.
 • “Tìm UID”: Click để tìm kiếm các UID
 

 
Ngoài ra, bạn có thể:
 • “Mở danh sách UID”: Click để chọn và tải file UID bạn muốn lên ShopeePlus.
 • “Lưu danh sách UID”: Click để lưu danh sách UID bạn vừa quét được.
 • “Số bài viết muốn tương tác/ 1 bạn bè”: Chọn số lượng sản phẩm mà bạn muốn tương tác like trong một shop.
Bạn để là 2 thì phần mềm sẽ tương tác like 2 sản phẩm trong một UID – Shop.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.
 

 

0901.731.871

x