Quản lý inbox nhiều tài khoản Shopee

Hướng dẫn sử dụng ShopeePlus

Quản lý inbox nhiều tài khoản Shopee

Quản lý inbox nhiều tài khoản Shopee

6/8/2019 10:39:42 AM
QUẢN LÍ INBOX NHIỀU TÀI KHOẢN SHOPEE
 
Nếu bạn có nhiều tài khoản Shopee, phải làm sao để có thể quản lý được nhiều tab Chat của nhiều tài khoản Shopee cùng lúc? 
Nếu chỉ có vài tài khoản thì không sao, nhưng nếu bạn có vài chục tài khoản thì đây sẽ là vấn đề khác.
ShopeePlus là giải pháp dành cho bạn. Bạn sẽ không cần cùng lúc mở vài chục trình duyệt để login và quản lý tài khoản Shopee của mình.
 
Bước 1:  Quản lý tài khoản
Thêm tài khoản muốn tham gia quá trình quản lý inbox trên Shopee
 • “Thêm tài khoản Shopee”: Click để thêm tài khoản Shopee
Thêm Shopee:
 • Tài khoản - Mật khẩu: Nhập tài khoản và mật khẩu của tài khoản Shopee
 • Click “Đăng nhập”
 • Cookie tài khoản facebook:  Hoặc nhập cookie của tài khoản Facebook đã liên kết với Shopee.
 • Click “Đăng nhập”
 

 
Danh sách tài khoản đã được thêm thành công.
Click vào biểu tượng màu xanhreload để load lại danh sách tài khoản Shopee đã được bạn thêm thành công trong danh sách tài khoản này.
 

 
Bước 2: Quản lý inbox comment
 • Click vào biểu tượng màu xanh – reload để load lại danh sách tài khoản Shopee đã được bạn thêm thành công trong mục quản lý tài khoản và tham gia vào quá trình quản lý inbox comment.
 • Chọn tài khoản bạn muốn quản lý inbox, comment.
 

 
Trong danh sách tài khoản, chọn tài khoản muốn quản lý Chat:
 

 
Danh sách Chat của tài khoản đã chọn.
“Chưa đọc” – Click để load ra tin nhắn “Chưa đọc” trong tab chat của tài khoản.
Chú ý: Phần mềm sẽ load 3 ngày và 20 tin nhắn mới nhất trong hộp chat shopee.
 

 
Bước 3: Chat trên ShopeePlus
 • Nhập nội dung tin nhắn
 • Gửi: Click để gửi tin nhắn
 • Gửi ảnh: Click để chọn và gửi ảnh
 

 
Ngoài ra: Bạn có thể chọn tin muốn gửi trong danh sách câu trả lời đã lưu.
 • Câu trả lời đã lưu: Click để mở ra danh sách “câu trả lời đã lưu”.
 • “Thêm”: Click để thêm nội dung tin nhắn .
 

 
Thêm câu trả lời mẫu:
 • Tiêu đề: Nhập tiêu đề cho câu trả lời mẫu
 • Tin nhắn: Nhập nội dung tin nhắn mẫu
 • Select file: Click để chọn và tải ảnh muốn gửi
 • Xác nhận: Click để xác nhận thêm thành công tin nhắn mẫu
 

 
Câu trả lời mẫu được thêm thành công trong danh sách “Câu trả lời đã lưu”
 

 

0901.731.871

x