In đơn hàng kèm minicode tiki - ShopeePlus

Hướng dẫn sử dụng ShopeePlus

In đơn hàng kèm minicode tiki - ShopeePlus

In đơn hàng kèm minicode tiki - ShopeePlus

6/18/2019 11:02:47 AM
IN ĐƠN HÀNG KÈM MINCODE TIKI – SHOPEEPLUS
 
Tự động in đơn hàng kèm minicode chưa bao giờ đơn giản đến thế. Bạn có thể dễ dàng tự động in hàng loạt đơn hàng kèm theo minocode của các sản phẩm bạn muốn hay các sản phẩm được bạn chọn. Giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả, tránh sai sót khi in đơn.
ShopeePlus > Tiki Seller
 
Bước 1: Thêm tài khoản Tiki tham gia vào hoạt động quản lý đơn hàng
Bước 2: Click “Thêm”
Bước 3: Click để mở danh sách đơn hàng chưa in đơn trên Tiki.
Bước 4: Chọn và in đơn hàng:
  • “In tất cả đơn chưa in”: Click để in tất cả các đơn hàng chưa được in trên Tiki
  • “In đơn đã chọn”: Click để in các đơn hàng được tick chọn trong danh sách đơn hàng  chưa in.
Tick chọn các đơn hàng muốn in trong dánh sách đơn hàng chưa in.
  • “Xác nhận đơn”: Click để xác nhận lại thông tin các đơn hàng và người mua.
 

 
Đơn hàng được in thành công kèm theo minicode tiki
 

0901.731.871

x