Hướng dẫn tăng mắt - tăng view hàng loạt sản phẩm Shopee

Hướng dẫn sử dụng ShopeePlus

Hướng dẫn tăng mắt - tăng view hàng loạt sản phẩm Shopee

Hướng dẫn tăng mắt - tăng view hàng loạt sản phẩm Shopee

5/3/2019 12:04:51 PM
HƯỚNG DẪN TĂNG MẮT – TĂNG VIEW  HÀNG LOẠT SẢN PHẨM SHOPEE

Khi sử dụng ShopeePlus, bạn có thể thêm nhiều tài khoản Shopee phụ để đi tăng mắt – tăng view cho sản phẩm bạn muốn trên Shopee. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các tài khoản phụ để tăng like cho các sản phẩm này hay đi follow shop mà bạn muốn.
ShopeePlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee
 
Bước 1: Thêm tài khoản sẽ đi view các sản phẩm trên Shopee
Bạn có thể thêm hàng loạt nhiều tài khoản phụ để đi view, like cho các sản phẩm của tài khoản chính.
  • Thêm tài khoản dưới định dạng: User|pass
  • Click “Thêm list account
Tài khoản thêm thành công hiện trong danh sách phía dưới.
 

 
Bước 2: Thiết lập tăng view sản phẩm trên Shopee
Các tài khoản đã được thêm thành công ở bước 1 sẽ đi tăng view sản phẩm, like sản phẩm và follow các shop được bạn thiết lập.
  • Nhập danh sách link sản phẩm muốn tăng view trên Shopee: Nhập mỗi dòng một link
  • Like sản phẩm: Tick để like sản phẩm đã được thêm link ở phái trên.
  • Follow: Tick để follow shop.
Nhập danh sách các Shop muốn được follow. Mỗi dòng một link shop.
 

 
  • Thời gian view: Thiết lập thời gian view sản phẩm.
  • Reset Dcom, HMA: Tick để reset Dcom, HMA để đổi IP trong quá trình chạy.
  • Sử dụng proxy: Tick để sử dụng proxy
Nhập danh sách proy: IP: Port: User:Pass
Nhập danh sách Ssh: IP|User|Pass
Chú ý: Khi sử dụng nhiều tài khoản phụ để thực hiện tương tác, bạn cần sử dụng thêm Dcom, Proxy hay Ssh để thực hiện đổi Ip trong quá trình chạy tương tác, tránh trường hợp bị khóa tính năng hay khóa tài khoản Shopee.
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”.
 

 
 
 

0901.731.871

x