Gửi tin nhắn hàng loạt trên Shopee

Hướng dẫn sử dụng ShopeePlus

Gửi tin nhắn hàng loạt trên Shopee

Gửi tin nhắn hàng loạt trên Shopee

3/21/2019 10:05:04 AM
GỬI HÀNG LOẠT TIN NHẮN TRÊN SHOPEE
ShopeePlus giúp bạn gửi hàng loạt nhiều tin nhắn tới chủ của các shop trên Shopee. Bạn có thể tìm kiếm các UID là chủ của các shop này bằng cách tìm kiếm UID đăng sản phẩm theo từ khóa, link chuyên mục; tìm kiếm các UID đã comment, đánh giá sản phẩm theo link sản phẩm hoặc trong một shop cụ thể theo link shop.
ShopeePlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee > Gửi tin nhắn
 

Bước 1: Tìm UID
Bạn có thể tìm kiếm các UID là chủ của các shop đang bán hàng trên shopee để gửi tin nhắn cho những shop này.
Cách 1: Tìm UID theo từ khóa, link chuyên mục – Tìm các UID đăng sản phẩm theo từ khóa hoặc link chuyên mục.
 • Nhập từ khóa hoặc link chuyên mục mà bạn muốn tìm kiếm UID.
 • Tìm UID”: Click để tìm kiếm các UID
 

 
Cách 2: Tìm UID theo link sản phẩm – Tìm UID đã comment, đánh giá sản phẩm.
 • Nhập link sản phẩm bạn muốn tìm kiếm UID.
 • “Đánh giá – Comment”: Tick chọn loại UID bạn muốn tìm kiếm: UID comment, đánh giá sản phẩm trên.
 • “Tìm UID”: Click để tìm kiếm các UID
 

 
Cách 3: Tìm UID theo link Shop – Tìm UID đã comment, đánh giá các sản phẩm trong shop.
 • Nhập link shop muốn tìm kiếm UID.
 • “Số bài”: Số lượng sản phẩm bạn muốn quét UID trong shop.
 • “Đánh giá – Comment”: Tick chọn loại UID bạn muốn tìm kiếm: UID comment, đánh giá sản phẩm trên.
 • “Tìm UID”: Click để tìm kiếm các UID
Ngoài ra, bạn có thể:
 • “Mở danh sách UID”: Click để chọn và tải file UID bạn muốn lên ShopeePlus.
 • “Lưu danh sách UID”: Click để lưu danh sách UID bạn vừa quét được.
 

 
Bước 2: Thiết lập gửi tin nhắn trên Shopee
 • “Thêm”: Click để thêm tin nhắn muốn gửi.
 • Nhập nội dung tin nhắn bạn muốn gửi.
 • “Chọn ảnh”: Click để chọn và tải ảnh muốn gửi lên phần mềm.
 • “Thêm”: Click để hoàn thiện, thêm tin nhắn vào danh sách tin nhắn.
 

 
Danh sách tin nhắn:
 • Tick chọn các tin nhắn muốn gửi.
 • “Sửa”: để sửa nội dung các tin nhắn đã chọn
 • “Xóa”: để xóa các tin nhắn đã chọn.
 

 
Thiết lập gửi tin nhắn trên shopee:
 • “Gửi random 1 tin nhắn đã chọn trong danh sách”: Tick để gửi random các tin nhắn đã chọn trong danh sách tin nhắn ở trên.
 • “Gửi lần lượt các tin nhắn đã chọn”: Tick để gửi lần lượt các tin nhắn trong danh sách tin nhắn ở trên.
Chọn thời gian delays cho 2 lần gửi tin nhắn liên tiếp.
 

 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.
 

 
 
 
 
 
 
 

0901.731.871

x