Gửi hàng loạt tin nhắn chăm sóc khách hàng cũ

Hướng dẫn sử dụng ShopeePlus

Gửi hàng loạt tin nhắn chăm sóc khách hàng cũ

Gửi hàng loạt tin nhắn chăm sóc khách hàng cũ

3/21/2019 10:31:16 AM
GỬI HÀNG LOẠT TIN NHẮN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CŨ
Tính năng này giúp bạn gửi hàng loạt các tin nhắn bạn muốn tới cho các khách hàng cũ của mình trên shopee: các khách hàng đã gửi tin nhắn cho bạn hay các khách hàng đã đặt hàng của bạn như khách hàng đang chờ xác nhận, chờ lấy hàng, đang giao hàng, đã hoàn thành đơn, đã hủy đơn hay trả lại hàng…. Như vậy, bạn có thể gửi thông tin về các chương trình sắp tới của shop tới khách hàng và chăm sóc khách hàng cũ tốt hơn, 
ShopeePlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee > Gửi tin nhắn cho khách hàng cũ
 

Bước 1: Chọn khách hàng cũ bạn muốn gửi tin nhắn
 • Gửi tin cho các khách hàng đã gửi tin nhắn.
 • Gửi tin cho khách hàng đã đặt hàng: khách hàng đang chờ xác nhận, chờ lấy hàng, đang giao hàng, đã hoàn thành đơn, đã hủy đơn hay trả lại hàng.
 • Click “Thêm”: Nhập nội dung tin nhắn muốn gửi.
 

 
Bước 2: Thiết lập gửi tin nhắn
Thêm tin nhắn muốn gửi:
 • Nhập nội dung tin nhắn bạn muốn gửi.
 • “Chọn ảnh”: Click để chọn và tải ảnh muốn gửi lên phần mềm.
 • “Thêm”: Click để hoàn thiện, thêm tin nhắn vào danh sách tin nhắn.
 

 
Danh sách tin nhắn:
 • Tick chọn các tin nhắn muốn gửi.
 • “Sửa”: để sửa nội dung các tin nhắn đã chọn
 • “Xóa”: để xóa các tin nhắn đã chọn.
Thiết lập gửi tin nhắn trên shopee:
 • “Gửi random 1 tin nhắn đã chọn trong danh sách”: Tick để gửi random các tin nhắn đã chọn trong danh sách tin nhắn ở trên.
 • “Gửi lần lượt các tin nhắn đã chọn”: Tick để gửi lần lượt các tin nhắn trong danh sách tin nhắn ở trên.
Chọn thời gian delays cho 2 lần gửi tin nhắn liên tiếp.
 

 
Ngoài ra:
 • Bạn có thể chỉ inbox với những user bạn chưa gửi tin nhắn, và tin nhắn của khách hàng có chứa các từ khóa (k1,k2..)
 • Nhập từ khóa để tìm kiếm các tin nhắn trên.
 

 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.
 

 
 
 
 
 

0901.731.871

x