Đăng sản phẩm: Copy sản phẩm theo từ khóa hoặc link chuyên mục trên Shopee

Hướng dẫn sử dụng ShopeePlus

Đăng sản phẩm: Copy sản phẩm theo từ khóa hoặc link chuyên mục trên Shopee

Đăng sản phẩm: Copy sản phẩm theo từ khóa hoặc link chuyên mục trên Shopee

3/21/2019 11:26:09 AM
ĐĂNG SẢN PHẨM: COPY SẢN PHẨM THEO TỪ KHÓA HOẶC LINK CHUYÊN MỤC TRÊN SHOPEE
Tính năng copy sản phẩm theo từ khóa hoặc link chuyên mục trên shopee giúp bạn có thể tìm kiếm các sản phẩm theo từ khóa tìm kiếm hoặc chuyên mục tìm kiếm trên Shopee. Bạn cũng có thể thay đổi thông tin của các sản phẩm đã lấy về được: giá, tên, số lượng kho, thông số dài rộng cao..để tránh trùng lặp thông tin khi đăng.
ShopeePlus > Đăng sản phẩm
 

Bước 1: Danh sách Shopee
Click “Tải danh sách” để tải ra danh sách các tài khoản Shopee đã được bạn thêm vào danh sách đăng nhập.
Nếu chưa có tài khoản nào, bạn quay lại tab “Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee” để thực hiện thêm tài khoản vào ShopeePlus.
 

 
Bước 2: Lấy sản phẩm về đăng theo từ khóa hoặc link chuyên mục của sản phẩm
 • Từ khóa: Nhập từ khóa bạn muốn tìm và quét sản phẩm.
 • Link chuyên mục: Nhập link chuyên mục muốn tìm kiếm sản phẩm.
 • Chọn thư mục sản phẩm: Thư mục của sản phẩm trên shopee: sản phẩm đang bán, bán chạy, sản phẩm mới...


 
 • Limit: Số lượng sản phẩm muốn quét được.
 • Click “Tìm” để bắt đầu quét, tìm kiếm sản phẩm về đăng.
 

 
Bước 3: Chỉnh sửa thông tin, nội dung của sản phẩm đã lấy về được.

Sửa nhanh từng sản phẩm:
Click đúp vào thông tin của sản phẩm mà bạn muốn thay đổi; thêm hoặc nhập thông tin mới bạn muốn thay thế.
Bạn có thể chỉnh sửa nhanh: Tên sản phẩm, giá, số lượng, kích thước sản phẩm.Sửa nhanh:
 • Tick chọn vào đầu của các sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa thông tin hàng loạt.
 • Sửa nhanh: Click để sửa nhanh hàng loạt thông tin của các sản phẩm bạn đã chọn.
 

 
Chỉnh sửa hàng loạt: Chỉnh sửa nhanh thông tin của các sản phẩm đã được bạn tick chọn.
 • Thêm vào đầu – cuối tên sản phẩm: Nhập tên muốn thêm vào đầu – cuối tên của sản phẩm.
 • Thay thế từ khóa trong tên: Nhập từ khóa ban đầu và từ khóa mới muốn thay thế trong tên của sản phẩm.
 • Thêm vào đầu – cuối nội dung mô tả: Nhập nội dung muốn thêm vào đầu – cuối nội dung mô tả của sản phẩm.
 

 
 • Thay thế từ khóa trong nội dung: Nhập từ khóa ban đầu và từ khóa mới muốn thay thế trong nội dung mô tả sản phẩm.
 • Tăng / Giảm – giá, kho, cân nặng: Điều chỉnh tăng hoặc giảm thông số của sản phẩm.
 • Áp dụng: Click để lưu và áp dụng những thiết lập bạn vừa thay đổi.
 

 
Chỉnh sửa thông tin từng sản phẩm quét được:
 • Lưu sản phẩm đã chọn: Click để lưu các sản phẩm đã chọn vào danh sách lưu.
 • Click “OK”.
 • Mở sản phẩm đã lưu: Mở danh sách các sản phẩm muốn chỉnh sửa đã được lưu thành công.
 

 
 • Chỉnh sửa nhanh tên và mô tả: Click để Sửa nhanh các sản phẩm đã tick chọn.
 • Xóa tất cả/ Xóa sản phẩm đã chọn: Click để xóa tất cả các sản phẩm trong danh sách hoặc các sản phẩm đã được tick chọn ở trên.
 • Chỉnh sửa: Click để chỉnh sửa nội dung, thông tin của từng sản phẩm.
 

 
Sửa sản phẩm:
 • Chỉnh sửa tên sản phẩm.
 • Chỉnh sửa mô tả sản phẩm.
 • Chỉnh sửa danh mục sản phẩm.
 

 
 • Chọn ảnh: Click để chọn và tải ảnh muốn thay thế lên phần mềm.
 • Điều chỉnh các thông tin về giá, kho, cân nặng, chiều dài – rộng – cao của sản phẩm.
 • Lưu: Click để lưu các thiết lập vừa thay đổi.
 

 
Các sản phẩm đã thay đổi thông tin thành công:
Bạn có thể tick chọn các sản phẩm đã chỉnh sửa để đưa ra ngoài danh sách các sản phẩm muốn đăng.
 • Chọn tất cả”: Click để chọn tất cả các sản phẩm trong danh sách.
 • Chọn”: Click để chọn những sản phẩm đã tick ở trên.
 

 
Danh sách các sản phẩm chỉnh sửa đã dược đưa ra ngoài danh sách đăng thành công.
 

 
Đóng dấu cho ảnh trước khi đăng: 
 • “Đóng dấu ảnh trước khi đăng”: Tick để đánh dấu ảnh cho các sản phẩm của bạn.
 • “Chọn”: Click để chọn và tải ảnh mà bạn muốn đóng dấu lên phần mềm.
 • “Vị trí”: Chọn vị trí của ảnh muốn đóng dấu ở trên ảnh của sản phẩm: Top Left, Top Right, Bottom Left, Bottom Right.
 • Chọn cách lề (pixel): Nếu bạn muốn ảnh cách lề nhiều thì tăng pixel lên.


 
 • Thay đổi MD5 hình ảnh : Tick để thay đổi MD5 hình ảnh của sản phẩm mà bạn muốn copy về đăng.
 • Export: Click để Export file thông tin của các sản phẩm bạn đã quét được.
 • Import: Click để Import file thông tin của các sản phẩm muốn đăng lên phần mềm
 • Mở link sản phẩm: Click để file chứa link sản phẩm muốn copy đăng lên shop của bạn.Bước 4: Đăng sản phẩm lên các tài khoản Shopee.
 • Tick để chọn các sản phẩm mà bạn muốn đăng lên Shopee trong danh sách.
 • Chọn tài khoản Shopee mà bạn muốn đăng sản phẩm trong danh sách Shopee.
 • Đăng lên Shop đã chọn”: Click để bắt đầu đăng sản phẩm lên các shop theo thiết lập.
 

 
 

0901.731.871

x