Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee trong ShopeePlus

Hướng dẫn sử dụng ShopeePlus

Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee trong ShopeePlus

Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee trong ShopeePlus

3/20/2019 4:34:02 PM
ĐĂNG NHẬP VÀ SỬ DỤNG NHIỀU TÀI KHOẢN SHOPEE TRONG SHOPEEPLUS
 
Có 2 cách để bạn đăng nhập vào phần mềm ShopeePlus.
Quá trình thêm tài khoản Shopee vào phần mềm sẽ được thực hiện thông qua tab Chrome. Bạn có thể theo dõi trực tiếp quá trình đăng nhập này.
Nếu bạn muốn sử dụng nhiều tài khoản, bạn có thể click vào “Tab” để mở nhiều tab và login nhiều tài khoản của mình.
 

Cách 1: Nhập Cookie Facebook.
  • Nhập cookie của tài khoản facebook liên kết với tài khoản Shopee mà bạn muốn đăng nhập.
  • Click “Đăng nhập”.
Như vậy, tài khoản shopee của bạn sẽ được thêm vào danh sách đăng nhập ở phía dưới.
 

 
Cách 2: Đăng nhập trực tiếp tài khoản Shopee.
  • Nhập tài khoản và mật khẩu của tài khoản Shopee bạn muốn đăng nhập.
  • Click “Đăng nhập” để thực hiện đăng nhập.
Như vậy, bạn đã thêm thành công tài khoản của mình vào danh sách chờ đăng nhập.
 

 
Thực hiện đăng nhập vào trong phần mềm ShopeePlus.
Có 2 cách để bạn đăng nhập.
  • Cách 1: Nhấn chọn tài khoản muốn login.
Click “Login các tài khoản đã chọn”.
  • Cách 2: Nhấn đúp vào tài khoản Shopee bạn muốn login vào phần mềm.
 

0901.731.871

x