Thời hạn Shopee thanh toán đơn hàng cho nhà bán mới nhất

Blogs

Thời hạn Shopee thanh toán đơn hàng cho nhà bán mới nhất

Thời hạn Shopee thanh toán đơn hàng cho nhà bán mới nhất

9/27/2023 4:43:31 PM

 

Đơn hàng được chốt thành công khi đăng bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Shopee sẽ được thanh toán cho nhà bán khi nào? Đây là câu hỏi đặt ra cho những shop mới tham gia hay chưa rõ về thông tin này. Chính vì vậy bài viết dưới đây sẽ cập nhật về thời hạn Shopee thanh toán đơn hàng cho nhà bán mới nhất ở bài viết dưới đây nhé. 

 


1. Người bán thuộc Shopee Mall
 

 Doanh thu sẽ được ghi nhận vào Số dư TK Shopee ngay sau khi Người mua bấm "Đã nhận được hàng”. Hoặc Vào ngày thứ 8 kể từ khi đơn hàng được giao thành công và người mua không có yêu cầu trả hàng/hoàn tiền. 

 

 

Lưu ý: 

 

Một số trường hợp Người bán đã nhận được thanh toán nhưng Người mua yêu cầu trả hàng/hoàn tiền và được chấp nhận, Shopee sẽ điều chỉnh Số dư TK Shopee của Người bán.

 

2. Người bán không thuộc Shopee Mall

 

Doanh thu sẽ được ghi nhận vào Số dư TK Shopee ngay sau khi Người mua bấm “Đã nhận được hàng”. Hoặc sẽ được thanh toán vào ngày thứ 4 kể từ khi đơn hàng được giao thành công và Người mua không có yêu cầu trả hàng/hoàn tiền. 

 

Lưu ý 

 

Trong trường hợp hoàn tiền, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của Người mua. Số tiền còn lại (nếu có) sẽ được thanh toán cho người bán qua số dư tài khoản Shopee

 


Hy vọng với bài viết được chia sẻ ở trên sẽ giúp nhà bán nắm rõ thời gian Shopee thanh toán đơn hàng về số dư tài khoản. Từ đó có thể tiến hành rút tiền doanh thu hàng tháng 

 

0901.731.871

x