Tăng lượt follow và like sản phẩm trên Shopee

Hướng dẫn sử dụng ShopeePlus

Tăng lượt follow và like sản phẩm trên Shopee

Tăng lượt follow và like sản phẩm trên Shopee

3/23/2019 10:54:32 AM
TĂNG LƯỢT FOLLOW VÀ LIKE SẢN PHẨM TRÊN SHOPEE

Tính năng tăng like & follow của phần mềm ShopeePlus giúp các bạn tăng lượt like sản phẩm trên shopee và lượt follow của tài khoản shopee bằng cách tương tác chéo giữa các thành viên cùng tham gia tính năng này.
ShopeePlus > Tăng like & follow
 
Bước 1: Thêm tài khoản Shopee muốn đi like, follow trên Shopee
 • Click “Login” để mở tab thêm tài khoản Shopee.
 • Nhập user – pass của tài khoản Shopee mà bạn muốn thêm.
 • Click “Đăng nhập” để bắt đầu đăng nhập.
Quá trình đăng nhập sẽ được thực hiện thông qua một tab Chrome.
Tài khoản được bạn thêm sẽ đi like các sản phẩm của shop khácđi follow các shop khác trên Shopee (Các shop khác là các tài khoản cùng tham gia tính năng tăng like & follow  trên ShopeePlus)
 

 
Bước 2: Thiết lập tăng like & follow trên Shopee
 • Shop đi like, follow: Chọn tài khoản Shopee của bạn sẽ đi thực hiện like và follow các shop khác trên Shopee.
 • Link shop muốn tăng follow: Nhập link Shop bạn muốn tăng lượt follow trên Shopee.
 • Link sản phẩm muốn tăng like: Nhập link của sản phẩm mà bạn muốn tăng lượt like trên Shopee.
 • Click “Thêm”:  Để thêm thiết lập vào phần mềm ShopeePlus.
 

 
Danh sách tài khoản và sản phẩm tăng like & follow đã được thêm thành công.
 • Like đã nhận: Số lượt like cho sản phẩm mà bạn nhận được
 • Follow đã nhận: Số lượt follow cho shop mà bạn đã nhận được
 • Điểm like: Điểm chênh lệch giữa số lượt bạn đi like với số lượt like mà bạn nhận được.
 • Điểm follow: Điểm chênh lệch giữa số lượt bạn đi follow với số lượt follow mà bạn nhận được.
Quá trình tương tác like và follow này là quá trình tương tác like và follow chéo giữa các thành viên cùng tham gia tính năng “Tăng like & follow” trên ShopeePlus.
Với từng tài khoản được bạn thêm vào sẽ thực hiện quá trình tương tác like & follow độc lập với nhau.
 

 
 

0901.731.871

x