Quy định nạp và rút tiền của người bán trên Sendo

Blogs

Quy định nạp và rút tiền của người bán trên Sendo

Quy định nạp và rút tiền của người bán trên Sendo

10/11/2022 4:43:05 PM

 

Để tránh tình trạng nạp và rút tiền không thành công trên ví người bán trên Sendo. Người bán cần nắm rõ một số quy định được chia sẻ ở bài viết ngay dưới đây. 

 

 

Quy định nạp tiền và rút tiền 

 

1. Ví Người Bán cho phép Người Bán thực hiện việc nạp tiền từ Ví Senpay nhằm mục đích thực hiện ký quỹ hoặc khi cần thiết nhằm duy trì hoạt động của tài khoản bán hàng.

 

2.  Ví Người Bán cho phép Người Bán thực hiện rút tiền về Ví Senpay và sử dụng số dư ví Senpay phục vụ cho các hoạt động như: chuyển tiền giữa các tài khoản Ví Senpay, rút tiền về tài khoản ngân hàng, mua sắm, thanh toán hóa đơn … theo quy định hiện hành của Senpay. 

 

3. Hạn mức nạp tiền, rút tiền cần tuân thủ quy định sau: 

 

 

Quy định Ký quỹ - Hủy ký quỹ

 

  • Ví Người Bán cho phép Người Bán thực hiện ký quỹ hoặc hủy ký quỹ theo quy định hiện hành của Sendo.
     

  • Khi Người Bán thực hiện ký quỹ thành công thì số dư khả dụng sẽ chuyển thành số dư ký quỹ với hạn mức tương ứng với hạn mức ký quỹ đã thực hiện và ngược lại đối với trường hợp hủy ký quỹ.

 

Hy vọng với thông tin được chia sẻ ở trên nhà bán sẽ nắm rõ quy định về rút và nạp tiền vào ví người bán SenPay. Từ đó không lo ngại về việc vi phạm quy định và nhanh chóng nạp và rút tiền từ ví trên Sendo thành công. 

 

 


0901.731.871

x