Hướng dẫn tạo yêu cầu đăng xuất sản phẩm, cửa hàng cho shop sử dụng dịch vụ SBS

Blogs

Hướng dẫn tạo yêu cầu đăng xuất sản phẩm, cửa hàng cho shop sử dụng dịch vụ SBS

Hướng dẫn tạo yêu cầu đăng xuất sản phẩm, cửa hàng cho shop sử dụng dịch vụ SBS

11/27/2021 11:46:12 AM

 

SBS là một dịch vụ trên Shopee cho phép người bán từ bỏ việc xử lý và bán sản phẩm cho chính Shopee. SBS áp dụng cho các sản phẩm thuộc sở hữu của người bán cũng như những sản phẩm thuộc sở hữu của Shopee. Tuy nhiên nếu nhà bán muốn ngưng sử dụng dịch vụ này và muôn đăng xuất sản phẩm shop thì phải làm thế nào? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn ngay cho bạn nhé. 

 

 

Tính năng đăng xuất sản phẩm và đăng xuất cửa hàng là gì? 
 

  • Đăng xuất sản phẩm là tính năng giúp Người bán gửi yêu cầu ngưng sử dụng dịch vụ SBS cho các sản phẩm tùy chọn.

  • Đăng xuất cửa hàng là tính năng giúp Người bán gửi yêu cầu ngưng sử dụng dịch vụ SBS cho toàn bộ Shop, bao gồm tất cả các sản phẩm đang tham gia dịch vụ SBS.
     

Cách tạo yêu cầu đăng xuất hàng loạt trên kênh người bán 
 

1. Tạo đăng xuất sản phẩm khi sử dụng dịch vụ SBS
 

Để có thể đăng xuất sản phẩm bạn có thể thực hiện bằng cách sau: 
 

Bước 1: Đăng nhập vào Kênh Người Bán > chọn Dịch vụ bởi Shopee > Sản phẩm SBS.
 

Bước 2: Chọn các sản phẩm cần đăng xuất > nhấn vào Chỉnh sửa hàng loạt > chọn Đăng xuất hàng loạt.

 

 

Bước 3: Nhấn Đã hiểu trong cửa sổ thông báo hiện lên.

 

 

Bước 4: Sau khi hoàn thành, nhấn Xem kết quả đăng xuất.

 

 

Bước 5: Kiểm tra thông tin các sản phẩm bạn chọn đăng xuất, sau đó chọn Kế tiếp.
 

Bước 6: Nhập đầy đủ thông tin trả hàng, sau đó bấm Xác nhận.
 

Sau khi xác nhận đăng xuất dịch vụ SBS, yêu cầu của Người bán sẽ được Shopee kiểm tra và thực hiện trả hàng tồn kho nếu hợp lệ. 
 

2. Tạo yêu cầu đăng xuất shop khi sử dụng dịch vụ SBS 
 

Để đăng xuất toàn cửa hàng khỏi dịch vụ SBS, Người bán thực hiện như bước ở trên. Tuy nhiên ở Bước 2: Bạn cần chọn tất cả sản phẩm của Shop > chọn Đăng xuất hàng loạt. >> Sau khi hoàn thành, người bán sẽ thấy cửa sổ thông báo hiện lên như bên dưới, nhấn Tiếp tục để xác nhận đăng xuất. 
 

Sau khi xác nhận đăng xuất dịch vụ SBS, yêu cầu của Người bán sẽ được Shopee kiểm tra và thực hiện trả hàng tồn kho nếu hợp lệ. 


Hy vọng với những thông tin được chia sẻ ở trên người bán sẽ đăng xuất thành công shop hoặc sản phẩm khi sử dụng dịch vụ SBS trên Shopee. 
 


0901.731.871

x