Hướng dẫn tăng follow trên Shopee

Hướng dẫn sử dụng ShopeePlus

Hướng dẫn tăng follow trên Shopee

Hướng dẫn tăng follow trên Shopee

3/23/2019 11:05:46 AM
TĂNG LƯỢT FOLLOW TÀI KHOẢN SHOPEE

ShopeePlus giúp bạn tăng lượt follow của tài khoản Shopee mà bạn muốn bằng cách thực hiện tương tác chéo giữa các thành viên tham gia tính năng like & follow chéo trên ShopeePlus. Như vậy sẽ giúp tạo niềm tin của khách hàng đối với tài khoản của bạn và những sản phẩm bạn đang bán.
ShopeePlus > Tăng like & follow
 

Bước 1: Thêm tài khoản Shopee muốn đi follow trên Shopee
  • Click “Login” để mở tab thêm tài khoản Shopee.
  • Nhập user – pass của tài khoản Shopee mà bạn muốn thêm.
  • Click “Đăng nhập” để bắt đầu đăng nhập.
Quá trình đăng nhập sẽ được thực hiện thông qua một tab Chrome.
Tài khoản được bạn thêm sẽ đi follow các shop khác trên Shopee (Các shop khác là các tài khoản cùng tham gia tính năng tăng like & follow  trên ShopeePlus)
 

 
Bước 2: Thiết lập tăng follow trên Shopee
  • Shop đi like, follow: Chọn tài khoản Shopee của bạn sẽ đi thực hiện like và follow các shop khác trên Shopee.
  • Link shop muốn tăng follow: Nhập link Shop bạn muốn tăng lượt follow trên Shopee.
  • Click “Thêm”:  Để thêm thiết lập vào phần mềm ShopeePlus.
 

 
Danh sách tài khoản tăng follow đã được thêm thành công.
  • Follow đã nhận: Số lượt follow cho shop mà bạn đã nhận được
  • Điểm follow: Điểm chênh lệch giữa số lượt bạn đi follow với số lượt follow mà bạn nhận được.
Quá trình tương tác tăng follow này là quá trình tương tác follow chéo giữa các thành viên cùng tham gia tính năng “Tăng like & follow” trên ShopeePlus.
Với từng tài khoản được bạn thêm vào sẽ thực hiện quá trình tương tác follow độc lập với nhau.
 

 
 

0901.731.871

x