Hướng dẫn kiểm tra đơn hàng có yêu cầu lập hoá đơn trên Tiki

Blogs

Hướng dẫn kiểm tra đơn hàng có yêu cầu lập hoá đơn trên Tiki

Hướng dẫn kiểm tra đơn hàng có yêu cầu lập hoá đơn trên Tiki

8/23/2022 5:00:59 PM


 

Khi người mua yêu cầu lập hoá đơn đối với sản phẩm trên tiki. Shop cần kiểm tra đơn hàng nào khách hàng yêu cầu có hoá đơn trước khi gửi mặt hàng cho nhà vận chuyển.  Vậy nhà bán đã biết cách kiểm tra đơn hàng có yêu cầu lập hoá đơn trên Tiki như thế nào chưa? Nếu chưa, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn ngay cho bạn nhé. 

 

 

Cách kiểm tra đơn hàng có yêu cầu lập hoá đơn trên Tiki 
 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Seller Center, chọn mục Đơn hàng.
 

Bước 2: Chọn mục Quản lý hóa đơn để xem danh sách đơn hàng Khách Hàng yêu cầu hóa đơn.

 

 

Lưu ý: 
 

 • Thời hạn cập nhật thông tin xuất hóa đơn: chậm nhất 07 ngày sau khi đơn hàng được giao thành công.
 • Nhà Bán phát hành và gửi hóa đơn cho Khách Hàng theo quy định pháp luật.

 • Sau khi đã lập hóa đơn, Nhà Bán cập nhật thông tin của hóa đơn trong vòng 07 ngày kể từ ngày đơn hàng được giao thành công (trước Ngày tới hạn cập nhật thông tin hóa đơn lên Seller Center).

 • Sau Ngày tới hạn cập nhật thông tin hóa đơn lên Seller Center mà Nhà Bán chưa cập nhật trạng thái xuất hóa đơn sẽ bị tính là lập hóa đơn trễ.
   

Hoá đơn nhà bán lập cho khách hàng 
 

1. Hóa đơn hợp lệ
 

 • Nhà Bán cần căn cứ vào loại hình doanh nghiệp, loại hình kinh doanh và phương pháp kê khai thuế của mình để xác định có phải lập hóa đơn hay không? và phải lập loại hóa đơn gì? theo quy định pháp luật. 
   

 • Hóa đơn Nhà Bán lập cho Khách Hàng là Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng do Nhà Bán phát hành theo đúng quy định pháp luật và đã đăng ký với Cơ Quan Thuế; hoặc là Hóa đơn do Cơ Quan Thuế cấp cho Nhà Bán. 
   

 • Hình thức hóa đơn: Hóa đơn điện tử có mã của Cơ Quan Thuế (Nhà Bán chỉ lập hóa đơn không có mã của Cơ Quan Thuế khi được Cơ Quan Thuế chấp thuận).

   

2. Hóa đơn không hợp lệ
 

Hóa đơn không hợp lệ là hóa đơn do doanh nghiệp, cá nhân hoặc hộ kinh doanh tự phát hành hoặc mua bên ngoài, không đúng mẫu quy định và không đăng ký ở cơ quan thuế, không có giá trị về mặt pháp lý.

 

Bài viết trên đã hướng dẫn cho bạn cách kiểm tra đơn hàng có yêu cầu lập hoá đơn trên Tiki. Mong rằng nhà bán có thể thao tác thanh công và nhanh chóng biết đơn hàng nào yêu cầu hoá đơn để tiến hành lập cho khách hàng. 


0901.731.871

x