Follow hàng loạt shop trên Shopee

Hướng dẫn sử dụng ShopeePlus

Follow hàng loạt shop trên Shopee

Follow hàng loạt shop trên Shopee

3/21/2019 9:19:24 AM
FOLLOW HÀNG LOẠT SHOP TRÊN SHOPEE
Tính năng này giúp bạn follow hàng loạt các shop trên shopee. Bạn có thể tìm kiếm các UID là chủ của các shop để follow. Những UID này có thể là những UID đã đăng sản phẩm theo từ khóa hoặc link chuyên mục; các UID đã comment, đánh giá sản phẩm hoặc các UID đã comment, đánh giá các sản phẩm trong shop.
ShopeePlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee > Follow Shop
 

Bước 1: Tìm UID
Bạn có thể tìm kiếm các UID là chủ của các shop đang bán hàng trên shopee để follow.
Cách 1: Tìm UID theo từ khóa, link chuyên mục – Tìm các UID đăng sản phẩm theo từ khóa hoặc link chuyên mục.
 • Nhập từ khóa hoặc link chuyên mục mà bạn muốn tìm kiếm UID.
 • Tìm UID”: Click để tìm kiếm các UID
 

 
Cách 2: Tìm UID theo link sản phẩm – Tìm UID đã comment, đánh giá sản phẩm.
 • Nhập link sản phẩm bạn muốn tìm kiếm UID.
 • “Đánh giá – Comment”: Tick chọn loại UID bạn muốn tìm kiếm: UID comment, đánh giá sản phẩm trên.
 • “Tìm UID”: Click để tìm kiếm các UID
 

 
Cách 3: Tìm UID theo link Shop – Tìm UID đã comment, đánh giá các sản phẩm trong shop.
 • Nhập link shop muốn tìm kiếm UID.
 • “Số bài”: Số lượng sản phẩm bạn muốn quét UID trong shop.
 • “Đánh giá – Comment”: Tick chọn loại UID bạn muốn tìm kiếm: UID comment, đánh giá sản phẩm trên.
 • “Tìm UID”: Click để tìm kiếm các UID
 

 
Ngoài ra, bạn có thể:
 • “Mở danh sách UID”: Click để chọn và tải file UID bạn muốn lên ShopeePlus.
 • “Lưu danh sách UID”: Click để lưu danh sách UID bạn vừa quét được.
 

 
Bước 2: Thiết lập các điều kiện của UID – Shop mà bạn muốn follow.
Tick để thiết lập các điều kiện cho các UID, các Shop mà bạn đang muốn follow.
 • Check thời gian tạo tài khoản: Thời gian tạo tài khoản của shop trên Shopee từ ngày….
 • Check thời gian online:  Thời gian truy cập của Shop từ ngày…
 • Check số sản phẩm: Tổng số sản phẩm đang bán trên shop lớn hơn….
 • Check số followers: Lượng follow hiện tại của shop lớn hơn….
 • Check số following: Số lượng UID mà shop đang follow lớn hơn….
 

 
Bước 3: Thiết lập thông số thời gian và click “Bắt đầu”.
 

 

0901.731.871

x