Copy sản phẩm từ shop khác đăng lên Shopee

Hướng dẫn sử dụng ShopeePlus

Copy sản phẩm từ shop khác đăng lên Shopee

Copy sản phẩm từ shop khác đăng lên Shopee

3/21/2019 11:47:51 AM
COPY SẢN PHẨM TỪ SHOP KHÁC ĐĂNG LÊN SHOPEE
ShopeePlus giúp bạn copy sản phẩm từ các shop khác về đăng lên tài khoản shopee của bạn. Bạn chỉ cần nhập link shop mà bạn muốn lấy sản phẩm và chọn số lượng sản phẩm muốn lấy về. Đồng thời, bạn cũng có thể chỉnh sửa các thông tin của các sản phẩm mà bạn thu được để tránh trùng lặp khi đăng.
ShopeePlus > Đăng sản phẩm
 

Bước 1: Danh sách Shopee
Click “Tải danh sách” để tải ra danh sách các tài khoản Shopee đã được bạn thêm vào danh sách đăng nhập.
Nếu chưa có tài khoản nào, bạn quay lại tab “Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee” để thực hiện thêm tài khoản vào ShopeePlus.
 

 
Bước 2: Copy sản phẩm từ shop khác đăng lên shopee
 • Link shop: Nhập link của 1 shope trên Shopee bạn muốn lấy sản phẩm về đăng.
 • Limit: Giới hạn số lượng sản phẩm mà bạn muốn lấy từ shop trên.
 • Click “Tìm”.
Phía dưới là danh sách các sản phẩm mà phần mềm quét được từ link shop trên và thông tin của các sản phẩm: Tên, giá, số lượng, ….
 

 
Bước 3: Chỉnh sửa thông tin, nội dung của sản phẩm đã lấy về được.

Sửa nhanh từng sản phẩm:
Click đúp vào thông tin của sản phẩm mà bạn muốn thay đổi; thêm hoặc nhập thông tin mới bạn muốn thay thế.
Bạn có thể chỉnh sửa nhanh: Tên sản phẩm, giá, số lượng, kích thước sản phẩm.
Sửa nhanh:
 • Tick chọn vào đầu của các sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa thông tin hàng loạt.
 • Sửa nhanh: Click để sửa nhanh hàng loạt thông tin của các sản phẩm bạn đã chọn.
 

 
Chỉnh sửa hàng loạt: Chỉnh sửa nhanh thông tin của các sản phẩm đã được bạn tick chọn (n sản phẩm).
 • Thêm vào đầu – cuối tên sản phẩm: Nhập tên muốn thêm vào đầu – cuối tên của sản phẩm.
 • Thay thế từ khóa trong tên: Nhập từ khóa ban đầu và từ khóa mới muốn thay thế trong tên của sản phẩm.
 • Thêm vào đầu – cuối nội dung mô tả: Nhập nội dung muốn thêm vào đầu – cuối nội dung mô tả của sản phẩm.
 

 
 • Thay thế từ khóa trong nội dung: Nhập từ khóa ban đầu và từ khóa mới muốn thay thế trong nội dung mô tả sản phẩm.
 • Tăng / Giảm – giá, kho, cân nặng: Điều chỉnh tăng hoặc giảm thông số của sản phẩm.
 • Áp dụng: Click để lưu và áp dụng những thiết lập bạn vừa thay đổi.
 

 
Chỉnh sửa thông tin từng sản phẩm quét được:
 • Lưu sản phẩm đã chọn: Click để lưu các sản phẩm đã chọn vào danh sách lưu.
 • Click “OK”.
 • Mở sản phẩm đã lưu: Mở danh sách các sản phẩm muốn chỉnh sửa đã được lưu thành công.
 

 
 • Chỉnh sửa nhanh tên và mô tả: Click để Sửa nhanh các sản phẩm đã tick chọn.
 • Xóa tất cả/ Xóa sản phẩm đã chọn: Click để xóa tất cả các sản phẩm trong danh sách hoặc các sản phẩm đã được tick chọn ở trên.
 • Chỉnh sửa: Click để chỉnh sửa nội dung, thông tin của từng sản phẩm.
 

 
Sửa sản phẩm:
 • Chỉnh sửa tên sản phẩm.
 • Chỉnh sửa mô tả sản phẩm.
 • Chỉnh sửa danh mục sản phẩm.
 

 
 • Chọn ảnh: Click để chọn và tải ảnh muốn thay thế lên phần mềm.
 • Điều chỉnh các thông tin về giá, kho, cân nặng, chiều dài – rộng – cao của sản phẩm.
 • Lưu: Click để lưu các thiết lập vừa thay đổi.
 

 
Các sản phẩm đã thay đổi thông tin thành công:
Bạn có thể tick chọn các sản phẩm đã chỉnh sửa để đưa ra ngoài danh sách các sản phẩm muốn đăng.
 • Chọn tất cả”: Click để chọn tất cả các sản phẩm trong danh sách.
 • Chọn”: Click để chọn những sản phẩm đã tick ở trên.
 

 
Danh sách các sản phẩm chỉnh sửa đã dược đưa ra ngoài danh sách đăng thành công.
 

 
Đóng dấu cho ảnh trước khi đăng: Giúp hạn chế tình trạng bị trùng lặp thông tin và nội dung, ảnh sản phẩm khi đăng bán trên Shopee
 • “Đóng dấu ảnh trước khi đăng”: Tick để đánh dấu ảnh cho các sản phẩm của bạn.
 • “Chọn”: Click để chọn và tải ảnh mà bạn muốn đóng dấu lên phần mềm.
 • “Vị trí”: Chọn vị trí của ảnh muốn đóng dấu ở trên ảnh của sản phẩm: Top Left, Top Right, Bottom Left, Bottom Right.
 • Chọn cách lề (pixel): Nếu bạn muốn ảnh cách lề nhiều thì tăng pixel lên.Bước 4: Đăng sản phẩm lên các tài khoản Shopee.
 • Tick để chọn các sản phẩm mà bạn muốn đăng lên Shopee trong danh sách.
 • Chọn tài khoản Shopee mà bạn muốn đăng sản phẩm trong danh sách Shopee.
 • Đăng lên Shop đã chọn”: Click để bắt đầu đăng sản phẩm lên các shop theo thiết lập.
 

 
 

0901.731.871

x