Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm trên nhiều tài khoản Shopee

Hướng dẫn sử dụng ShopeePlus

Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm trên nhiều tài khoản Shopee

Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm trên nhiều tài khoản Shopee

3/21/2019 4:00:38 PM
 CHỈNH SỬA HÀNG LOẠT SẢN PHẨM TRÊN NHIỀU TÀI KHOẢN SHOPEE
Tính năng này giúp bạn chỉnh sửa hàng loạt các thông tin của sản phẩm mà bạn đang bán trên Shopee. Như vậy, bạn có thể cập nhật kịp thời các thay đổi của sản phẩm tới khách hàng của mình.
ShopeePlus > Quản lý & đẩy sản phẩm
 

Bước 1: Tải danh sách Shopee
Click “Tải danh sách” để tải ra danh sách các tài khoản Shopee đã được bạn thêm vào danh sách đăng nhập.
Nếu chưa có tài khoản nào, bạn quay lại tab “Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee” để thực hiện thêm tài khoản vào ShopeePlus.
 

 
  • “Hiện tất cả sản phẩm”: Click để tải ra tất cả các sản phẩm hiện đang được bán trên tất cả các tài khoản Shopee trong mục danh sách Shopee.
 

 
Bước 2: Chỉnh sửa hàng loạt thông tin, nội dung của sản phẩm đã lấy về được.

Cách 1: Chỉnh sửa trực tiếp từng sản phẩm
Click đúp vào những thông tin của sản phẩm mà bạn muốn thay đổi, nhập thông tin mới mà bạn muốn.
Chú ý: Với cách này, bạn chỉ có thể thay đổi tên, giá, số lượng của sản phẩm. Lịch sử cập nhật, thay đổi thông tin sẽ được hiện ở góc bên trái của phần mềm.
 

 
Cách 2: Chỉnh sửa hàng loạt thông tin của các sản phẩm
  • Tick chọn vào đầu của các sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa thông tin hàng loạt.
  • Sửa hàng loạt: Click để sửa nhanh hàng loạt thông tin của các sản phẩm bạn đã chọn.
 

 
Chỉnh sửa hàng loạt: Chỉnh sửa nhanh thông tin của các sản phẩm đã được bạn tick chọn (n sản phẩm).
  • Thêm vào đầu – cuối tên sản phẩm: Nhập tên muốn thêm vào đầu – cuối tên của sản phẩm.
  • Thay thế từ khóa trong tên: Nhập từ khóa ban đầu và từ khóa mới muốn thay thế trong tên của sản phẩm.
  • Thêm vào đầu – cuối nội dung mô tả: Nhập nội dung muốn thêm vào đầu – cuối nội dung mô tả của sản phẩm.
 

 
  • Thay thế từ khóa trong nội dung: Nhập từ khóa ban đầu và từ khóa mới muốn thay thế trong nội dung mô tả sản phẩm.
  • Tăng / Giảm – giá, kho, cân nặng: Điều chỉnh tăng hoặc giảm thông số của sản phẩm.
  • Áp dụng: Click để lưu và áp dụng những thiết lập bạn vừa thay đổi.
 

0901.731.871

x